diggdiggdigg
Osikovski инж. Теодор Осиковски – Изпълнителен член на Управителния съвет, Главен Изпълнителен Директор

Инж. Теодор Осиковски – Изпълнителен член на Управителния съвет, Главен Изпълнителен Директор

Инж. Теодор Осиковски е Главен Изпълнителен Директор на “Енергоремонт Холдинг” АД от 2007 година. Той е магистър “Машинен инженер” от Техническия университет в София, докторант по заваряване.Специализирал е “Международни икономически отношения и митническа политика” в Института за следдипломна квалификация на Университета за национално и световно стопанство (УНСС-София). Професионалната му кариера в областта на енергетиката започва от “Централна Енергоремонтна База” АД София, където последователно е член на Съвета на директорите на (СД), председател на съвета и прокурист. Целият си професионален опит придобива в „Енергоремонт холдинг” АД. От 2000 година е член на Съвета на директорите на “Енергоремонт Холдинг” АД, от 2004 година е Изпълнителен директор, а от 2007 година – Главен Изпълнителен Директор и Изпълнителен член на Управителния съвет.
Председател е на Българския съюз по заваряване. Два последователни мандата е бил член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Член е на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по машиностроене. Първи носител е на награда на КРИБ в категория ”Енергиен сектор” на конкурса „Мистър и Мисис Икономика 2016” на сп.”Икономика”. Два пъти е номиниран от професионалната общност за „Енергетик на годината”.

Инж. Иван Личев, Председател на Управителния съвет и Финансов Директор Инж. Иван Личев, Председател на Управителния съвет и Финансов Директор

Инж. Иван Личев, Председател на Управителния съвет и Финансов Директор

Инж. Иван Личев е магистър по „Електроника и автоматика” от Техническия университет в София. Завършил е и „Международни икономически отношения” в Университета за национално и световно стопанство(УНСС) . Има опит в областта на валутните пазари, ценните книжа и управлението на портфолио.От 2004 година работи в „Енергоремонт холдинг”АД, а от 2007 година е член на Управителния съвет.
Участвал е в международни проекти за ”Рехабилитация на топлопреносната мрежа на София”, финансиран от Световната банка,”Рехабилитация на топлопреносната мрежа на гр. Перник”, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР), в проекта за изграждане на Хидровъзел ”Цанков камък”, първи пилотен проект в Република България за съвместно изпълнение по протокола Киото.
Владее английски, френски и руски.

Инж.Христо Димитров, Зам. Председател на Управителния съвет, Технически Директор Инж.Христо Димитров, Зам. Председател на Управителния съвет, Технически Директор

Инж.Христо Димитров е Технически директор на „Енергоремонт холдинг” АД.

Инж.Христо Димитров е Технически директор на „Енергоремонт холдинг” АД . Той е магистър със специалност “Топло и ядрена енергетика” от Техническия университет София. Има дългогодишен опит в изграждането, поддържането и модернизацията на съоръжения в топлоелектрически и топлофикационни централи. Професионалният му път преминава през ТЕЦ” Марица изток 3” ( сега Контур Глобул), „Енергоремонт Гълъбово”, СК ”Строймаш”- София и Национална Електрическа Компания АД. Участвал е в осъществяването на проектите за рехабилитация на топлопреносната мрежа на гр. София и Перник, финансирани от Световната банка (WB) и Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD), както и в първия пилотен проект в Република България за съвместно изпълнение по Протокола от Киото- хидровъзел ”Цанков камък”.