diggdiggdigg
ISO_9001_bg
Членство “Германо-българска индустриално-търговска камара”.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство “Конфедерация на работодателите и индустриалците в България”.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство “Национален комитет на България в Световният енергиен съвет”.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство “Сръбско-Българска Търговска Камара”.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство “Българска браншова камара на енергетиците”.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
Членство “Български атомен форум”.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
От май 2015 Енергоремонт Холдинг АД притежава сертификат за система за управление на енергията ISO 50001:2011.

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_9001_bg
От 2001 г. дружеството притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000, а през 2009 г. e пресертифицирано по новия стандарт ISO 9001:2008

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_18001___bg
От 2005 г. Енергоремонт Холдинг АД притежава сертификат за системата на управление OHSAS 18001:2007, a през 2008 г. е пресертифицирано по новия стандарт OHSAS 18001:2007

Свали като .PDFPDF-icon

ISO_14001_bg
От 2008 г. дружеството притежава сертификат за качество на управление на околната среда по стандарта ISO 14001:2004.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2012 г. дружеството притежава сертификат за управление на социалната политика по стандарта SA8000:2008.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ I група.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ II група.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ III група.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ IV група.

Свали като .PDFPDF-icon

SA_8000_bg
От 2008 г. дружеството притежава сертификат КСБ V група.

Свали като .PDFPDF-icon