diggdiggdigg
Клиент / ДП НКЖИ

Възложител:

ДП НКЖИ

 

Изпълнител:

Консорциум CET с партньори: САЛЧЕВ С.П.А. – Италия, „ЕНЕРГОРЕМОНТ – ХОЛДИНГ” АД и „ТРАНСГЕО” ООД

 

Предмет:

“Рехабилитация на железопътните участъци Скутаре – Оризово и Стралджа – Церковски, част от проект Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2″, по обособена позиция 2: Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски

 

 

Обектът включва следните основни дейности при реализацията на обекта:

 • Проектиране
 • Демонтаж на релсов път
 • Доставка релси и траверси
 • Изгребване баластова призма
 • Доставка и полагане баласт
 • Изграждане на релсов път
 • Изпитания контактен път
 • Демонтажни работи по контактната мрежа
 • Строително-монтажните работи по контактната мрежа
 • Регулиране контактна мрежа
 • Изспитания контактна мрежа
 • Изместване на кабели на демонтирани съоръжения
 • Доставка на кабел и материали
 • Направа на изкоп за кабел
 • Направа на сондаж под жп линия и полагане на стоманени тръби
 • Монтаж на кутии за броячни точки, LEU и предсигнални указателни табели
 • Монтиране на съоръжения за сигнализация и подвързване
 • Монтаж на БТ (за контролирани участъци и автоблокировка)
 • Направа заземления
 • Включване на всички захранващи и контролни напрежения към монтираните обекти
 • Настройки и регулации на всички съоръжения за сигнализация, засегнати от ремонта
 • Проба

Начало:        20.03.2017

Край:             20.01.2018