diggdiggdigg

"ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД
КОМПАНИЯ С НАД 45 ГОДИШЕН ОПИТ!

За нас

Инж. Теодор Осиковски

Главен Изпълнителен Директор “Енергоремонт Холдинг” АД
„Енергоремонт холдинг” АД е компания с над 45 годишeн опит в проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на уникални метални конструкции, съоръжения и пълен инженеринг на проекти „под ключ” в енергетиката, инженерната инфраструктура, промишленото строителство, минната и газово нефтена промишленост. Ремонтните и монтажни услуги, поддръжка, модернизации и реконструкции на енергийни мощности и съоръжения в ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ и заводски централи са традиционните ни дейности, които станаха добра и стабилна основа за растежа ни и успешното навлизане в нови дейности. Богатият ни опит, научно технически потенциал и високвалифицирани специалисти ни позволиха да разширим пазарното си присъствие, да увеличим капитализацията и повиши инвеститорския интерес към компанията. Ние предоставяме изключително надеждно качество съгласно стандартите на ЕС и гарантираме качествено изпълнение на предоставените услуги. Потенциалът ни на практика е неизчерпаем, предлагаме затворен цикъл от услуги: консултиране, проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация, разполагаме със собствени ремонтни и производствени бази, оборудвани с най-съвременна техника, уникални машини и заваръчна техника. Ние сме в състояние да удовлетворим напълно изискванията на нашите клиенти. Работим на три континента, запазвайки традиционните си позиции и дейности в България. Опитът, потенциалът, качеството и висококвалифицирани специалисти ни правят стабилен, надежден и желан партньор на български и международни компании.

Политиката на
„ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

Стриктни стандарти
Политиката на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД е насочена към удовлетворяване на изискванията на клиентите, отговарящо на националното законодателство и международните стандарти. Качеството на предоставените услуги е ключово и гарантира сигурност и надеждност на съоръженията от енергийната система и инженерната инфраструктура. Ние предоставяме изключително надеждно качество съгласно стандартите на ЕС, гъвкавост и инвестиции в производството, изпитанията, въвеждането в експлоатация, обслужването, ремонта, поддръжката и оптимизиране на цялата гама енергетично, топлофикационно и минно оборудване и съоръжения. Ние вършим това повече от 40 години на три континента, като нашата производствена база и място за ежедневна работа е в България. Ние сме се посветили на нашите клиенти и партньори. Нашата награда е тяхната удовлетвореност.
Ръководството на холдинга на базата на сертификат SA8000:2008, провежда активна и целенасочена политика по здраве, безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Опазването на околната среда е свързано с прилагането на най-добрите практики на корпоративно управление, които позволяват ефективното използване на наличните природни ресурси и запазването им за бъдещите поколения. Кадрите са най-големият капитал. Усилията на мениджърите на „Енергоремонт холдинг” са насочени към развитието им и повишаване на мотивацията им. От доставчици и подизпълнители „Енергоремонт холдинг” изисква да спазват принципите на Етичния кодекс.

„Енергоремонт Холдинг” подписа нов договор с „Мини Марица Изток” ЕАД за частична рехабилитация на оборудване

„Енергоремонт Холдинг“ АД в партньорство с АББ Аутомацион ГмбХ, Германия и „Българска Енергетика“ АД в Обединение, подписа нов договор с „Мини Марица Изт...

„Енергоремонт Холдинг” успешно завърши проект за нова система в „Мини Марица Изток”

„Енергоремонт Холдинг”АД в партньорство с „Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД в обединение „Пробовземане 2015” завърши успешни 72 часови проби под товар в Рудник „Трояново-1“ на „Мини Марица- изток“ ЕАД . По този начин холдингът успешно приключи”Проектиране, изграждане и въвеж...

Инж. Теодор Осиковски поздрави партньорите на ЕРХ за Деня на енергетика

Инж. Теодор Осиковски, главен изпълнителен директор на „Енергоремонт Холдинг”АД изпрати поздравително писмо до партньорите на холдинга по повод професионалния празник Деня на енергетика. В него той подчертава, че професията енергетик е изключително отговорна и изи...

Международен инвеститор преговаря за придобиване на контролен пакет от акции от „Енергоремонт-Холдинг“ АД

Ръководството на „Енергоремонт-Холдинг“ АД е уведомено за започнали преговори между акционери на дружеството и Dietsmann за придобиване от потенциалния инвеститор на контролен ...