diggdiggdigg

"ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД
КОМПАНИЯ С НАД 45 ГОДИШЕН ОПИТ!

За нас

Инж. Теодор Осиковски

Главен Изпълнителен Директор “Енергоремонт Холдинг” АД
„Енергоремонт холдинг” АД е компания с над 45 годишeн опит в проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на уникални метални конструкции, съоръжения и пълен инженеринг на проекти „под ключ” в енергетиката, инженерната инфраструктура, промишленото строителство, минната и газово нефтена промишленост. Ремонтните и монтажни услуги, поддръжка, модернизации и реконструкции на енергийни мощности и съоръжения в ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ и заводски централи са традиционните ни дейности, които станаха добра и стабилна основа за растежа ни и успешното навлизане в нови дейности. Богатият ни опит, научно технически потенциал и високвалифицирани специалисти ни позволиха да разширим пазарното си присъствие, да увеличим капитализацията и повиши инвеститорския интерес към компанията. Ние предоставяме изключително надеждно качество съгласно стандартите на ЕС и гарантираме качествено изпълнение на предоставените услуги. Потенциалът ни на практика е неизчерпаем, предлагаме затворен цикъл от услуги: консултиране, проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация, разполагаме със собствени ремонтни и производствени бази, оборудвани с най-съвременна техника, уникални машини и заваръчна техника. Ние сме в състояние да удовлетворим напълно изискванията на нашите клиенти. Работим на три континента, запазвайки традиционните си позиции и дейности в България. Опитът, потенциалът, качеството и висококвалифицирани специалисти ни правят стабилен, надежден и желан партньор на български и международни компании.

Политиката на
„ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

Стриктни стандарти
Политиката на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД е насочена към удовлетворяване на изискванията на клиентите, отговарящо на националното законодателство и международните стандарти. Качеството на предоставените услуги е ключово и гарантира сигурност и надеждност на съоръженията от енергийната система и инженерната инфраструктура. Ние предоставяме изключително надеждно качество съгласно стандартите на ЕС, гъвкавост и инвестиции в производството, изпитанията, въвеждането в експлоатация, обслужването, ремонта, поддръжката и оптимизиране на цялата гама енергетично, топлофикационно и минно оборудване и съоръжения. Ние вършим това повече от 40 години на три континента, като нашата производствена база и място за ежедневна работа е в България. Ние сме се посветили на нашите клиенти и партньори. Нашата награда е тяхната удовлетвореност.
Ръководството на холдинга на базата на сертификат SA8000:2008, провежда активна и целенасочена политика по здраве, безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Опазването на околната среда е свързано с прилагането на най-добрите практики на корпоративно управление, които позволяват ефективното използване на наличните природни ресурси и запазването им за бъдещите поколения. Кадрите са най-големият капитал. Усилията на мениджърите на „Енергоремонт холдинг” са насочени към развитието им и повишаване на мотивацията им. От доставчици и подизпълнители „Енергоремонт холдинг” изисква да спазват принципите на Етичния кодекс.

„Енергоремонт Холдинг” приключи годишния планов ремонт на 6 блок на АЕЦ”Козлодуй”

„Енергоремонт Холдинг” АД  успешно и в срок завърши годишния планов ремонт на шести блок на АЕЦ”Козлодуй”. На 10 ноември тази година след проверка и издадено одобрение от Агенцията за ядрено регулиране хиляда мегатовият реактор бе включен в паралел с електроенергийната система на...

„Енергоремонт Холдинг” спечели нов проект за обновяване на енергийна инфраструктура

Реконструкцията на подстанция ”Карнобат” е част от Плана на ЕСО за развитие на преносната мрежа на България и ще гарантира сигурност на захранването  „Енергоремонт Холдинг”АД, една от най-големите структури в България, специализирана в ремонт, рехабилитация, модерни...

Завърши строителството на съоръжение за плазмено изгаряне в АЕЦ ”Козлодуй”

„Енергоремонт Холдинг”АД завърши договорените дейности по изграждане на съоръжение за плазмено изгаряне на територията на АЕЦ”Козлодуй”. ДП”Радиоактивни отпадъци” е възложител на проекта.Основен изпълнител е консорциум начело с испанската компания Iberdrola Ingenieria y...

ЕНЕРГОРЕМОНТ-ХОЛДИНГ“ АД стартира строителните дейности за възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол по железопътната линия Пловдив – Бургас

Днес, 16 септември, с церемония „първа копка“ на тягова подстанция (ТПС) Ямбол, беше даден официалния старт на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови...