diggdigg

"ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД
КОМПАНИЯ С НАД 45 ГОДИШЕН ОПИТ!

За нас

Инж. Теодор Осиковски

Главен Изпълнителен Директор “Енергоремонт Холдинг” АД
„Енергоремонт холдинг” АД е компания с над 45 годишeн опит в проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на уникални метални конструкции, съоръжения и пълен инженеринг на проекти „под ключ” в енергетиката, инженерната инфраструктура, промишленото строителство, минната и газово нефтена промишленост. Ремонтните и монтажни услуги, поддръжка, модернизации и реконструкции на енергийни мощности и съоръжения в ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ и заводски централи са традиционните ни дейности, които станаха добра и стабилна основа за растежа ни и успешното навлизане в нови дейности. Богатият ни опит, научно технически потенциал и високвалифицирани специалисти ни позволиха да разширим пазарното си присъствие, да увеличим капитализацията и повиши инвеститорския интерес към компанията. Ние предоставяме изключително надеждно качество съгласно стандартите на ЕС и гарантираме качествено изпълнение на предоставените услуги. Потенциалът ни на практика е неизчерпаем, предлагаме затворен цикъл от услуги: консултиране, проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация, разполагаме със собствени ремонтни и производствени бази, оборудвани с най-съвременна техника, уникални машини и заваръчна техника. Ние сме в състояние да удовлетворим напълно изискванията на нашите клиенти. Работим на три континента, запазвайки традиционните си позиции и дейности в България. Опитът, потенциалът, качеството и висококвалифицирани специалисти ни правят стабилен, надежден и желан партньор на български и международни компании.

Политиката на
„ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

Стриктни стандарти
Политиката на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД е насочена към удовлетворяване на изискванията на клиентите, отговарящо на националното законодателство и международните стандарти. Качеството на предоставените услуги е ключово и гарантира сигурност и надеждност на съоръженията от енергийната система и инженерната инфраструктура. Ние предоставяме изключително надеждно качество съгласно стандартите на ЕС, гъвкавост и инвестиции в производството, изпитанията, въвеждането в експлоатация, обслужването, ремонта, поддръжката и оптимизиране на цялата гама енергетично, топлофикационно и минно оборудване и съоръжения. Ние вършим това повече от 40 години на три континента, като нашата производствена база и място за ежедневна работа е в България. Ние сме се посветили на нашите клиенти и партньори. Нашата награда е тяхната удовлетвореност.
Ръководството на холдинга на базата на сертификат SA8000:2008, провежда активна и целенасочена политика по здраве, безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Опазването на околната среда е свързано с прилагането на най-добрите практики на корпоративно управление, които позволяват ефективното използване на наличните природни ресурси и запазването им за бъдещите поколения. Кадрите са най-големият капитал. Усилията на мениджърите на „Енергоремонт холдинг” са насочени към развитието им и повишаване на мотивацията им. От доставчици и подизпълнители „Енергоремонт холдинг” изисква да спазват принципите на Етичния кодекс.

Енергоремонт Холдинг с ново търговско представителство зад граница

На 17 Май 2015 г. в Абу Даби, Обединени  Арабски Емирства, Енергоремонт Холдинг и Роял Руби Груп подписаха договор за стратегическо партньорство. Договорът бе подписан от Главния изпълнителен директор на Енергоремонт Холдинг АД Теодор Осиковски и Негово превъзходителство ...

„Eнергоремонт Холдинг” получи награда за опазване на околната среда

„Енергоремонт Холдинг”АД получи награда за бизнес и опазване на оконата среда VIP Вusiness Awards 2016 година. Номинацията е на Българската Търговско-промишлена Палата, Българо-румънската търговско-промишлена палата, Българо-китайската Търговско-про...

„Eнергоремонт Холдинг” АД навлиза в нова област на дейност

„Енергоремонт Холдинг”АД (EРХ) разширява областите, в които работи с изпълнение на проект ”Ликвидация на екологичните щети от минните дейности на рудници ”Седми Септември” и „Христо Ботев” на ”Мини Перник” ЕАД(л). Той притежава Сертификат ISO 14001:2004 Система за управление ...

Обединение „ЕНЕРГО-ВОД“ с водещ партньор „Енергоремонт Холдинг“ АД приключи успешно два договора

Обединение „ЕНЕРГО-ВОД“ с водещ партньор „Енергоремонт Холдинг“ АД приключи успешно два договора с възложител Министерството на енергетиката на Република България по проект „Енергийна ефективност в обществени сгради”. „Енергоремонт холдинг” АД успешно приключи изпълнениет...